Odštevamo!


Samo še 5 dni nas loči od nacionalne konference Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v izobraževanju – VIP na Brdu pri Kranju. Prijavljenih je več kot 200 udeležencev, skoraj 100 jih pripravlja aktivni prispevek. Med njimi jih bo 40 predstavilo primere dobrih praks za ustvarjanje vključujočega socialnega, kurikularnega, didaktičnega in fizičnega učnega okolja ter vzgoje za pravičnost.

Šole je v septembru obiskala in pripravila posnetke ekipa Časoris.