NAK 2021 - pasica

Tema: Različni vidiki pravičnosti in inkluzivnosti ter njuna medsebojna povezanost


Glavni cilji konference so:
– predstaviti študijo Eurydice Pravičnost v šolskem izobraževanju v Evropi,
– razpravljati o različnih vidikih vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti v vzgoji izobraževanju,
– identificirati odprta vprašanja na področju zagotavljanja vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti na različnih ravneh (na ravni skupine, oddelka, vzgojno-izobraževalnega zavoda, sistema),
– omogočiti izmenjavo dobrih praks s področja inkluzivnosti in pravičnosti
– in prispevati k dvigu kakovosti prakse za povečanje inkluzivnosti in pravičnosti.

Nacionalna konferenca VIP 2022


Datum dogodka: 27.–28. september 2022 
Kraj: Kongresni center Brdo, Brdo pri Kranju 

Program konference: 1. dan, 2. dan

Program (.pdf)