Program 1. dan

9.00–9.30 Registracija udeležencev

GRANDIS

9.30–9.45 Uvod in pozdravni nagovori

9.45–10.45 Plenarni predavanji

9.45–10.15 O čem govorimo, ko govorimo o inkluziji? Za inkluzivno vzgojo in izobraževanje in ne zgolj vključevanje., dr. Mojca Peček Čuk, Pedagoška fakulteta UL

10.15–10.45 O čem govorimo, ko govorimo o pravičnosti?, dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut

10.45–11.15 Odmor

11.15–13.00 Plenarna panelna razprava: Kaj smo izvedeli o pravičnosti ob uporabi digitalnih orodij v času pandemije COVID 19
dr. Mojca Štraus, MIZŠ, dr. Mojca Jurišević, Pedagoška fakulteta UL, dr. Jerneja Jager, Pedagoški inštitut, Branko Kumer, CŠOD, Maja Vreča, Arnes, Helena Žnidarič, CPI, dr. Tanja Možina, ACS.
Moderira: Sebastijan Magdič, MIZŠ

13.00–14.00 Kosilo

14.00–15.15 Delavnica: Ugotovimo svoj indeks inkluzivnosti za podporo refleksiji
Izvajalci: dr. Brigita Rupar (I1 Splendens), mag. Marko Strle (I2 Steklena 1), dr. Natalija Vovk Ornik (I3 Steklena 3), Nives Markun Puhan (I4 Steklena 4), ZRSŠ

15.15–15.30 Odmor

15.30–17.30 Predstavitve prispevkov dobih praks v paralelnih tematskih skupinah (razpored)
Moderirajo: mag. Katarina Dolgan (T1-1), dr. Branka Likon (T1-2), Nives Markun Puhan (T2-1), dr. Mihaela Zavašnik (T2-2), dr. Ada Holcar Brunauer (T3-1), dr. Tatjana Ažman (T3-2), mag. Renata Zupanc Grom (T4-1), mag. Klavdija Šipuš (T4-2), ZRSŠ

1. Vključujoče izobraževanje: socialno učno okolje (T1-1 Grandis, T1-2 Splendens)

2. Vključujoče izobraževanje: fizično učno okolje (T2-1 – Heros 2, T2-2 – Heros 3)

3. Vključujoče izobraževanje: didaktično in kurikularno učno okolje (T3-1 – Steklena 4, T3-2 – Heros 1)

4. Vzgoja za pravičnost (T4-1 – Steklena 1, T4-2 – Steklena 3)

Program za celotno konferenco (.pdf, brez dvoran)