Razpored primerov dobrih praks po tematskih stezah

Torek,  27. september 2022, 15.30 – 17.30

Tematska steza: Socialno učno okolje 1, moderatorka: Katarina Dolgan (T1-1 Grandis)

 1. Daj5 – priložnost za otroke z manj priložnostmi, Mojca Perić, Vrtec Hrastnik
 2. Združevanje oddelka učencev z avtizmom z oddelkom učencev z govorno-jezikovnimi motnjami z namenom krepitev socialnih veščin pri učencih, Kampuš Andreja, Novak Nina, Center za sluh in govor Maribor
 3. Kako z majhnimi koraki do inkluzivne šole: vrednote – dialog in odnosi v praksi, Manja Golobič, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje
 4. Slabovidna deklica pri pouku klavirja, nauka o glasbi in muzikala v Glasbeni šoli Vrhnika, Ilonka Pucihar, Kristina Smrke, Glasbena šola Vrhnika
 5. Pot uspešnosti priseljencev se začne v vrtcu, Alenka Bradač, Osnovna šola Simona Jenka Kranj, enota Vrtec
 6. Zaupanje v učenje prinaša uspeh, Marija Urbančič Suhadolnik, Srednja šola Zagorje

Tematska steza: Socialno učno okolje 2, moderatorka: Branka Likon (T1-2 Splendens)

 1. Aktivno državljanstvo pri dijakih s socialno anksiozno motnjo, Miha Černe, Strokovni izobraževalni center Ljubljana
 2. Podpora medkulturnega mediatorja za večjo vključenost staršev priseljencev, Staša Sabatucci, Osnovna šola Grm Novo mesto
 3. Pristop TOY FOR INCUSION kot učinkovit način doseganja socialne kohezije, Petra Zgonec, Mateja Mlinar, Pedagoški inštitut
 4. Vsi smo v istem čolnu, Tanja Muller, OŠ Franceta Prešerna Kranj
 5. Inkluzivno izobraževanje učencev posebnega programa vzgoje in izobraževanja na večinski osnovni šoli, Andreja Gamser Abram, Center Janeza Levca Ljubljana

Tematska steza: Fizično učno okolje 1, moderatorka: Nives Markun Puhan (T2-1 Heros 2)

 1. Projekt RC4VETS, Sergeja Brglez, Poklicni center Obala
 2. Pomen organizacije kotičkov v prvem VIO za vključenost vseh učencev, Andreja Perkovič, Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje
 3. Učilnica na prostem – učni proces zunaj, Andrejka Perko, Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, podružnica Kopanj
 4. Izmenjava dobrih praks inkluzije v ERASMUS+ projektu in vzpostavitev spodbudnega in vključujočega izobraževalnega okolja, Andreja Žnidarič, Osnovna šola Velika Nedelja, enota vrtca v Podgorcih
 5. Načrtovanje prostorov igre skupaj z otroci, Gaja Trbižan, Društvo Pazi!park

Tematska steza: Fizično učno okolje 2, moderatorka: Mihaela Zavašnik (T2-2 Heros 2)

 1. Enaka možnost do udeležbe v šoli v naravi, Branko Kumer, Center šolskih in obšolskih dejavnosti
 2. Arhitektura vrtca: prostor, ki izobražuje in proces, ki vključuje, Mojca Gregorski, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Janja Bogataj, Vrtec Škofja Loka
 3. Razred kot prostor, kjer se sprejeto počutiš, Vlasta Svatina, Osnovna šola Braslovče, podružnična OŠ Trnava
 4. Šolski vrt kot skupni prostor učenja in sodelovanja, Andreja Bolkovič, Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
 5. Pouk na prostem kot priložnost za vključevanje, Nina Novak, Zavod RS za šolstvo
 6. Vloga fizične umestitve prvega VIIZ, Polona Legvart, Osnovna šola bratov Polančičev Maribor

Tematska steza: Didaktično in kurikularno učno okolje 1, moderatorka: Ada Holcar Brunauer (T3-1 Steklena 4)

 1. Vzgoja v funkciji izobraževanja in inkluzivnega ravnanja v razredu, Uroš Klobas, Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
 2. Fotografija kot sredstvo za krepitev odnosov med otroki prvega starostnega obdobja, Bojana Sikur, VIZ Vrtec Mavrica Izola
 3. Mila Vučko – Ne vidim, a slišim, pojem in igram, Una Košir, Glasbeni center Edgar Willems, zasebni zavod za glasbeno vzgojo in izobraževanje
 4. Vključevanje učencev s posebnimi potrebami v mednarodne projekte – priložnost za učenje, Valentina Gartner, Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Tematska steza: Didaktično in kurikularno učno okolje 2, moderatorka: Tatjana Ažman (T3-2 Heros 1)

 1. Vloga šole danes in jutri, sklepi okrogle mize v Državnem svetu RS na pobudo in izvedbi Centra Janeza Levca Ljubljana in podporo Državnega sveta RS, Boštjan Kotnik, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana
 2. Inkluzivno izvajanje dodatne strokovne pomoči ali kako lahko preko timskega poučevanje lažje dosegamo cilje v individualiziranih programih, Nadja Pezdir, Osnovna šola Milana Šuštaršiča
 3. Prizadevanja šole za boljše sobivanje in uspešnost učencev Romov, Mojca Frankovič, Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj
 4. Enovita skrb za izboljšanje strukturnih in procesnih pogojev vzgoje kot predpogoj za zagotavljanje pravičnosti pri vključevanju otrok priseljencev v vrtce in šole, Sonja Rutar, Barbara Baloh, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem, Mateja Štirn, ISA Inštitut
 5. Le z drugimi smo: usposabljanje pedagoškega kadra za vključevanje otrok priseljencev, Marijanca Ajša Vižintin, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migacije

Tematska steza: Vzgoja za pravičnost 1, moderatorka: Renata Zupanc Grom (Steklena 1)

 1. Profesionalni razvoj kot temelj ustvarjanju pravičnega in spodbudnega učnega okolja za otrokov optimalen razvoj v vrtcu, Silvija Komočar, Vrtec Mavrica Brežice
 2. UNESCOV svetovni dan filozofije 2021.  Filozofija v antropocenu – etika in okoljska pismenost., Sofija Baškarad, Srednja šola Domžale
 3. Dober zgled je najboljši učitelj, Alenka Podboj, Glasbeni center Edgar Willems, zasebni zavod za glasbeno vzgojo in izobraževanje
 4. Od ljudi za ljudi, Simona Rejec Merkač, Gimnazija, Šolski center Ravne na Koroškem

Tematska steza: Vzgoja za pravičnost 2, moderatorka: Klavdija Šipuš (Steklena 3)

 1. Da lahko vstopimo v čevlje priseljencev, moramo imeti razvite medkulturne kompetence, Sladjana Jović Mićković, Osnovna šola Livada
 2. Učenje skozi življenjsko zgodbo, Tamara Jovičić, Osnovna šola Šmarje-Sap
 3. Te amen sam čak čhavore (Tudi mi smo samo otroci) – Pristopi za boljše vključevanje romskih otrok v vzgojno-izobraževalni sistem, Samanta Baranja in Mirjam Čebulc, Center šolskih in obšolskih dejavnosti