Program 2. dan

8.30–9.00 Registracija udeležencev

GRANDIS

9.00–9.15 Uvod

9.15–12.45 Plenarna predavanja

9.15–9.45 Študija o pravičnosti v izobraževanju Eurydice: Equity in School Education in Europe, Tanja Taštanoska, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

9.45–10.45 Vključevanje otrok priseljencev/beguncev v slovenski izobraževalni sistem, dr. Stanka Lunder Verlič, MIZŠ, dr. Mateja Sedmak, ZRS Koper, dr. Lana Zdravkovič, Mirovni inštitut

10.45–11.00 Odmor

11.00–11.15 Nagovor državnega sekretarja, dr. Darjo Felda, MIZŠ

11.15–11.45 Kaj nam o pravičnosti povedo podatki NPZ in mature in kaj imajo zunanja preverjanja znanja opraviti s pravičnostjo?, dr. Gašper Cankar, RIC

11.45–12.45 Za in proti: »Slovenska šola je vključujoča in pravična«, debata dijakov
Art Špegel, Nik Verstovšek, Eva Leskovar, I. gimnazija v Celju, Ana Mencin, Neja Lavrič Smrdel, Gašper Lenič, Gimnazija Bežigrad Ljubljana

12.45–13.45 Kosilo

13.45–15.15 Delavnice (predstavitve delavnic)

  • (Ne)pravičnost v vzgojnih/razvojnih načrtih. Analiza stanja in napotki za izboljšave, dr. Karmen Mlinar, Pedagoška fakulteta UL (Steklena 1)
  • Kaj je pravična in vključujoča šolska kultura in kako jo lahko ravnatelj krepi?, dr. Tatjana Ažman, ZRSŠ-enota Šola za ravnatelje, in dr. Mateja Brejc, DOBA fakulteta (Heros 1)
  • Pomen vključujoče oddelčne klime za preprečevanje medvrstniškega nasilja: učitelj kot sooblikovalec vrstniških odnosov, dr. Katja Košir, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru (Steklena 3)
  • Socialne in čustvene kompetence ter prepoznavanje raznolikosti v razredih in šolah, dr. Ana Kozina in mag. Ana Mlekuž, Pedagoški inštitut (Steklena 4)
  • Dejavnosti za krepitev občutka pripadnosti v oddelčni skupnosti, mag. Maja Planinc in Neja Čopi, UNICEF (Heros 2)
  • Kaj za predšolskega otroka pomeni vstop v tujejezično okolje, izred. prof. dr. Barbara Baloh, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem (Heros 3)

15.15–15.30 Odmor

GRANDIS

15.3017.00 Plenarna panelna razprava: Kako na ravni vrtca in šole ter VI sistema zagotavljamo pravičnost in inkluzivnost?
dr. Irena Lesar, Pedagoška fakulteta UL, dr. Sonja Rutar, Pedagoška fakulteta UP, dr. Katja Košir, Filozofska fakulteta UM, dr. Marjetka Kulovec, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, dr. Dušan Rutar, CIRIUS Kamnik, Goran Popović, OŠ Livada, dr. Stanka Preskar, ZRSŠ. Moderira: Tanja Taštanoska, MIZŠ

Program celotne konference (.pdf)