Navodila in kriteriji za prijavo in izbor primerov dobrih praks

1. Avtorji morajo povzetke primerov dobrih praks oddati preko spletnega obrazca za prijavo najkasneje do 15. 27. maja 2022.

2. Povzetki naj obsegajo od 300 do 400 besed.

3. Naslov primera dobre prakse naj ne bo daljši od 20 besed.

4. V povzetku pričakujemo opis vaših aktivnosti in praks na področju vključevanja, inkluzivnosti in pravičnosti, pri čemer jasno izpostavite izbrano tematsko stezo, ki jo naslavljate, in se pri opisu oprite na naslednje oporne točke oz. vprašanja:

 • Kaj konkretno je po vaših izkušnjah možno spremeniti/izboljšati?
 • Kaj ste si zastavili za cilj vaših aktivnosti? Katere vrednote, pogledi, koncepti so vas pri tem vodili, navdihovali?
 • Kako ste se organizirali? Na kaj oz. koga ste se oprli? Kakšna je bila vaša strategija?
 • Kako ste v vsakodnevnih izobraževalnih okoliščinah prispevali k uresničevanju vključevanja vseh otrok, učencev in odraslih v proces VIZ?  
 • Kako ste pri tem zajeli potrebe različnih posebnih skupin (osebe z manj priložnostmi)? Katerim ste lahko posvetili dovolj pozornosti, katerim bi je v prihodnje želeli posvetiti še več?
 • Katere konkretne pristope, strategije, orodja ste uporabili?
 • Kaj je delovalo bolj, kaj manj?
 • Kakšne odnose ste v ta namen vzpostavljali v kolektivu, po aktivih, timih v zavodu in v skupini, oddelku? Kako ste krepili vključujočo kulturo med vami samimi? Kako ste jo spodbujali med otroki, učenci in odraslimi?
 • Koliko učečih se ste dosegli, kakšen je bil njihov odziv? Kako ste sodelovali med seboj, kako s starši?
 • Kakšen način vodenja vam je pri tem najbolje služil?

5. Kriterij za izbor primerov dobrih praks:

 • prijavljeni primer se jasno navezuje na eno od štirih stez in obeta, da bo odgovoril na oporna vprašanja;
 • prinaša konkretne opise rešitev: pristopov, strategij, orodij in aktivnosti;
 • jasno ilustrira vključujoče prakse;
 • konkretno navaja ciljne skupine, vključno s posebnimi skupinami;
 • osvetljuje spremembe, napredek, dosežke in pasti ter področja možnih izboljšav.

6. Povzetki bodo pregledani in dvojno slepo recenzirani. Avtorji bodo o recenzijah obveščeni najpozneje do 20. junija 2022.

7. Povzetke bo mogoče dopolniti do 5. julija 2022.

8. Povzetki, oddani po roku za oddajo, ne bodo sprejeti in uvrščeni na program posveta.

9. Avtorji bodo o končni uvrstitvi primera dobre prakse na program nacionalne konference obveščeni po elektronski pošti najpozneje do 15. julija 2022.

10. Število primerov dobrih praks je omejeno na 40.

Prijava prispevka>>

Za dodatne informacije pišite na e-naslov .